.KALENDARZ LITURGICZNY DIECEZJI LEGNICKIEJ
NA ROK 2012

 
 

Wydany z polecenia i za aprobatą
Stefana CICHEGO
BISKUPA LEGNICKIEGO


Opracowanie kalendarza:
Ks. dr Marek Kluwak – redaktor wydania
Ks. dr Boguslaw Wolanski

Wydawca: Legnicka Kuria Biskupia ul. Jana Pawła II nr 1, 59-220 Legnica tel. 76-724-41-00; fax 76-724-41-01 www.diecezja.legnica.pl
e-mail: kuria@diecezja.legnica.pl
Skład i łamanie: Wydawnictwo edytor
ul. M. Rataja 14, 59-220 Legnica, tel./fax 76-722-58-10
www.edytor.legnica.pl, e-mail: edytor@hm.pl

Na okładce: pomnik bł. Jana Pawła II w Legnicy


OKRES ZWYKŁY (CZ. II)

LEKCjONARZ MSZALNY: TOM III OD VIII TYGODNIA

CYKL CZYTAŃ: POWSZEDNI II, NIEDZIELNY B
LITURGIA GODZIN, TOM III

28 V PONIEDZIAŁEK, NMP MATKI KOŚCIOŁA – ŚWIĘTO
biały Of świąt LG III 1207
Msza wł MR s. 73’ Chwała 3 pf o NMP nr 57
Czyt t. 6 s. 148: Rdz 3, 9-15. 20 lub Dz 1, 12-14; Ps 87;
j 2, 1-11
II Nieszp świąt
Memento:
28 V 1981 – Kardynał Stefan Wyszyński, Warszawa.
28 V 1977 – Ks. Bolesław Trzeciak, Opole.
R 28 V Legnica, Podwyższenia Krzyża św.

29 V Wtorek, bł. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy – wspomn
biały Msza wspólna o dziewicach MR s. 44”-46” kolekta wł pf o św. dziewicach i zakonnikach nr 74
Czyt: t. 3 s. 256: 1 P 1, 10-16; Ps 98; Mk 10, 28-31
R 29 V Legnickie Pole

30 V Środa, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 3 s. 260: 1 P 1, 18-25; Ps 147B; Mk 10, 32-45 albo
czerw św. jana Sarkandra, prezbitera i męczennika –
wspomn dow

OKRES ZWYKŁY 125

Msza wspólna o męczennikach MR s. 13”-17” lub 20”-22”
kolekta wł
pf o św. męczennikach nr 72 albo
biały św. Zdzisławy – wspomn dow
Msza wspólna o św. kobietach MR s. 59”-61” kolekta wł pf o św. nr 70-71
R 30 V Krotoszyce

31 V CZWARTEK, NAWIEDZENIE NAjŚW. MARYI PANNY – ŚWIĘTO
biały Msza wł MR 71’ Chwała 2 pf o NMP nr 56
Czyt: t. 6 s. 145: So 3, 14-18 lub Rz 12, 9-16b; Ps (Iz 12); Łk 1, 39-56
Memento: 31 V 1992 – Ks. Stanisław Sokołowski, Wrocław.
R 31 V Legnica, MB Częstochowskiej

 

Czerwiec
Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Europie odkryli na nowo swoją tożsamość i z większym zapałem uczestniczyli w głoszeniu Ewangelii.
Intencja ogólna: Aby wierzący potrafili rozpoznawać w Eucha- rystii żywą obecność Zmartwychwstałego, który im towarzyszy w życiu codziennym.

1 VI Piątek, św. justyna, męczennika – wspomn
czerw Msza wł pf o św. męczennikach nr 72
Czyt: t. 3 s. 267: 1 P 4, 7-13; Ps 96; Mk 11, 11-25 albo w I piątek miesiąca
biały Msza woty wna o Najśw. Sercu Pana jezusa
MR s. 186” lub 279 pf o Najśw. Sercu Pj nr 48
Memento:
1 VI 1997 – Ks. Michał Forkiewicz, Bolesławiec.
R 1 VI Polkowice, MB Łaskawej

126 OKRES ZW YKŁY

2 VI Sobota, Matki Bożej Łaskawej – wspomn
biały Of wspomn
Msza jak w dniu 7 maja MR s 55’ 1-4 pf o NMP nr 55-58
Czyt: t. 6 s. 155: Rz 5, 12. 17-19; Ps (1 Sm 2); Mt 12, 46-50
I Nieszp niedz albo
czerw Św. męczenników Marcelina i Piotra – wspomn dow Msza wspólna o męczennikach MR s. 13”-17” lub s. 20”-22” kolekta wł
pf o św. męczennikach nr 72 albo w I sobotę miesiąca
biały Msza wotywna o Niepokalanym Sercu NMP
MR s. 103’ 1-4 pf o NMP nr 55-58
Uwagi: W dniu dzisiejszym można odprawić nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP z aktem poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu NMP zgodnie ze schematem zamieszczonym w KN s. 374-377.
R 2 VI Legnica, św. jana Chrzciciela

3 VI NIEDZIELA NAjŚWIĘTSZEj TRÓjCY – UROCZYSTOŚĆ
biały Of wł-LG III 479
X Msza wł MR s. 276 Chwała Wierzę pf o Najśw. Trójcy nr 42
Czyt: t. 3 s. 379: Pwt 4, 32-34. 39-40; Ps 33; Rz 8, 14-17; Mt 28, 16-20
II Nieszp urocz
R 3 VI Legnica, św. Tadeusza Ap
Uwagi: Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca. W parafiach zaleca się wystawienie i adorację Najświęt- szego Sakramentu, które nie powinny zastąpić homilii.

4 VI Poniedziałek, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 3 s. 284: 2 P 1, 1-7; Ps 91; Mk 12, 1-12
R 4 VI Legnica, św. Rodziny

OKRES ZW YKŁY 127

5 VI Wtorek, św. Bonifacego, biskupa i męczennika – wspomn
czerw Msza wspólna o męczennikach MR s. 13”-17” kolekta wł pf o św. męczennikach nr 72
Czyt: t. 3 s. 288: 2 P 3, 12-15a. 17-18; Ps 90; Mk 12, 13-17

6 VI Środa, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 3 s. 292: 2 Tm 1, 1-3. 6-12; Ps 123; Mk 12, 18-27
I Nieszp urocz albo
biały św. Norberta, biskupa – wspomn dow
Msza wspólna o biskupach MR s. 27”-31” albo o zakonnikach MR s. 55”-56” kolekta wł
pf o św. pasterzach nr 73
Memento:
6 VI 1967 – Ks. Kazimierz Zygmunt, Nowogrodziec.
6 VI 1981 – Ks. Władysław Dubanowski, Wrocław.
R 6 VI Małuszów

 

UROCZYSTOŚĆ NAjŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Wskazania
1. Procesja odbywa się po głównej Mszy św., w czasie której konsekruje się Hostię do wystawienia w monstrancji. Mszę św. kończy modlitwa po Komunii św. Procesję należy urzą- dzić według wskazań zawartych w księdze: „Komunia św. i Kult Tajemnicy Eucharystii poza Mszą św.”.
2. Procesję po Mszy św., jak i po Nieszporach celebruje ten sam kapłan, który odprawiał Mszę św. lub Nieszpory.
3. Codziennie, przez cały tydzień, należy odprawić procesję teoforyczną według miejscowego zwyczaju. W tych dniach, jeśli urządza się procesję, dozwolone są, jako wotywne, dwie Msze św. o Najśw. Sakramencie jednakże bez wystawienia.

128 OKRES ZW YKŁY

4. Nieszpory z udziałem wiernych, w ciągu całego tygodnia na- leży odprawić o Najśw. Sakramencie.

7 VI CZWARTEK, NAjŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – UROCZYSTOŚĆ
biały Of urocz LG III 494
X Msza wł MR s. 278 Chwała Wierzę 1-2 pf o Najśw.
Eucharystii nr 46-47
? Czyt: t. 3 s. 388: Wj 24, 3-8; Ps 116B; Hbr 9, 11-15; Mk14, 12-16. 22-26
II Nieszp urocz
R 7 VI Rzeszotary

8 VI Piątek, św. jadwigi Królowej – wspomn
biały Of wspomn
Msza wł z 17 lipca MR s. 119’ 1-2 pf o świętych nr 71-72
Czyt: t. 3 s. 297: 2 Tm 2, 8-15; Ps 25; Mk 12, 28b-34 albo
biały Msza o Najśw. Eucharystii MR s. 182” 1-2 pf o Najśw.
Eucharystii nr 46-47
Memento:
8 VI 1988 – Ks. Marian Niewieściuk, Wrocław.
8 VI 2009 – Ks. Władysław Rączka, Bolesławiec.
R 8 VI Ulesie

9 VI Sobota, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 3 s. 304: 2 Tm 4, 1-8; Ps 71; Mk 12, 38-44
I Nieszp niedz albo
biały św. Efrema, diakona i doktora Kościoła – wspomn dow Msza wspólna o doktorach Kościoła MR s. 41”-42” kolekta wł pf o św. pasterzach nr 73
albo
biały Msza o Najśw. Eucharystii

OKRES ZW YKŁY 129

MR s. 182” 1-2 pf o Najśw. Eucharystii nr 46-47
R 9 VI Grabiszyce

10 VI NIEDZIELA X ZWYKŁA
ziel Of niedz
X Msza wł Chwała Wierzę 1-8 pf na niedziele zwykłe nr
28-35
Czyt: t. 3 s. 310: Rdz 3, 9-15; Ps 130; 2 Kor 4, 13-5, 1; Mk 3, 20-35
II Nieszp niedz
R 10 VI Kościelnik

11 VI Poniedziałek, św. Barnaby Apostoła – wspomn
czerw Of i Msza wł 1-2 pf o Apostołach nr 67-68
Czyt: t. 3 s. 318: 1 Krl 17, 1-6; Ps 121; Mt 5, 1-12 albo
biały Msza o Najśw. Eucharystii MR s. 182” 1-2 pf o Najśw.
Eucharystii nr 46-47
Memento:
11 VI 1961 – Ks. jan Blaszche, Brzeg Dolny.
11 VI 1981 – Ks. Andrzej Iwanicki, Boguszów.
R 11 VI Leśna

12 VI Wtorek, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 3 s. 322: 1 Krl 17, 7-16; Ps 4; Mt 5, 13-16 albo
biały Msza o Najśw. Eucharystii MR s. 182” 1-2 pf o Najśw.
Eucharystii nr 46-47 albo
czerw bł. męczenników Antoniego juliana Nowowiejskiego, biskupa, i towarzyszy – wspomn dow
Msza wspólna o wielu męczennikach MR s. 13”-17”
kolekta wł pf o św. męczennikach nr 72
R 12 VI Platerówka

130 OKRES ZWYKŁY

13 VI Środa, św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora
Kościoła – wspomn
biały Msza wspólna o pasterzach MR s. 31” kolekta wł pf o św. pasterzach nr 73
Czyt: t. 3 s. 325: 1 Krl 18, 20-39; Ps 16; Mt 5, 17-19 albo
biały Msza o Najśw. Eucharystii MR s. 182” 1-2 pf o Najśw.
Eucharystii nr 46-47
Memento:
13 VI 1974 – Ks. jan Wojtasik, Kowary.
13 VI 1979 – Ks. Szczepan Sadowy, Lubin.
R 13 VI Radzimów

14 VI Czwartek, bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
– wspomn
czerw Of i Msza wł pf o św. męczennikach nr 72
Czyt: t. 3 s. 330: 1 Krl 18, 41-46; Ps 65; Mt 5, 20-26
I Nieszp urocz albo
biały Msza o Najśw. Eucharystii MR s. 182” 1-2 pf o Najśw.
Eucharystii nr 46-47
Memento:
14 VI 1986 – Ks. Dominik Augustyński, Chobienia.
14 VI 2008 – Ks. Władysław Karwacki, Bolesławiec.
R 14 VI Sulików

15 VI PIĄTEK, NAjŚWIĘTSZEGO SERCA PANA jEZUSA
– UROCZYSTOŚĆ
biały Msza wł MR s. 279-280 Chwała Wierzę pf o Najśw. Sercu
Pana jezusa nr 48
Czyt: t. 3 s. 397: Oz 11, 1. 3-4. 8c-9; Ps (Iz 12); Ef 3, 8-12.
14-19; j 19, 31-37
II Nieszp urocz
Memento: 15 VI 1980 – Ks. Emilian Pisarski, Wrocław.
R 15 VI Zawidów

OKRES ZWYKŁY 131

16 VI Sobota, Niepokalanego Serca NMP – wspomn
biały Of wspomn
Msza wł MR s. 103’ 1-4 pf o NMP nr 55-58
Czyt: t. 3 s. 338: 1 Krl 19, 19-21; Ps 16; Mt 5, 33-37
I Nieszp niedz
Memento: 16 VI 1980 – Ks. jan Tokarz, jawor.
R 16 VI Henryków Lubański

17 VI NIEDZIELA XI ZWYKŁA
ziel Of niedz
X Msza wł Chwała Wierzę 1-8 pf na niedziele zwykłe nr
28-35
Czyt: t. 3 s. 343: Ez 17, 22-24; Ps 92; 2 Kor 5, 6-10; Mk 4,
26-34
II Nieszp niedz
Memento:
17 VI 1984 – Ks. jan Marciniak, Wrocław.
17 VI 1992 – Ks. józef Tomaszewski, Wrocław.
R 17 VI Lubań, Trójcy Świętej

18 VI Poniedziałek, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 3 s. 351: 2 Krn 18, 3-8. 12-17. 22; Ps 5; Mt 5, 38-43
R 18 VI Lubań Księginki, św. Maksymiliana

19 VI Wtorek, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 3 s. 355: 2 Krn 18, 25-31a. 33-34; Ps 51; Mt 5,
43-48 albo
biały św. Romualda, opata – wspomn dow
Msza wspólna o zakonnikach MR s. 55”-56” kolekta wł pf o św. dziewicach i zakonnikach nr 74
Memento: 19 VI 1991 – Ks. jan Szutt, Wrocław.
R 19 VI Lubań, Najświętszego Serca Pj i św. jakuba

132 OKRES ZWYKŁY

20 VI Środa, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 3 s. 359: 2 Krl 2, 1. 6-14; Ps 31; Mt 6, 1-6. 16-18
Memento: 20 VI 1992 – Ks. Zbigniew Żądło, Bolesławiec.
R 20 VI Lubań Uniegoszcz, Narodzenia NMP

21 VI Czwartek, św. Alojzego Gonzagi, zakonnika – wspomn
biały Msza wł pf o św. dziewicach i zakonnikach nr 74
Czyt: t. 3 s. 363: Syr 48, 1-14; Ps 97; Mt 6, 7-15
Memento:
21 VI 1980 – Ks. józef Marcinowski, Wrocław.
21 VI 1983 – Ks. Antoni Wamposzyc, Wrocław.
R 21 VI Lubań, św. jadwigi

22 VI Piątek, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 3 s. 367: 2 Krl 11, 1-4. 9-18. 20; Ps 132; Mt 6,
19-23 albo
biały św. Paulina z Noli, biskupa – wspomn dow
Msza wspólna o biskupach MR s. 27”-31” kolekta wł pf o św. pasterzach nr 73
albo
czerw św. męczenników jana Fishera, biskupa, i Tomasza
More’a – wspomn dow
Msza wspólna o męczennikach MR s. 13”-17” kolekta wł pf o św. męczennikach nr 72
Memento:
22 VI 1986 – Ks. józef Cięciwa, Laskowice.
22 VI 2009 – Ks. Stanisław Krzak, Ruja
R 22 VI Olszyna

OKRES ZWYKŁY 133

23 VI Sobota, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 3 s. 372: 2 Krn 24, 17-25; Ps 89; Mt 6, 24-34
I Neszp urocz
R 23 VI Radogoszcz

biały MSZA W WIGILIĘ UROCZYSTOŚCI NARODZENIA ŚW. jANA CHRZCICIELA
Msza wł Chwała Wierzę pf o św. janie Chrzcicielu nr 64 w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia
Czyt: t. 6 s. 176: jr 1, 4-10; Ps 71; 1 P 1, 8-12; Łk 1, 5-17
Uroczyste błogosławieństwo MR 391*

24 VI NIEDZIELA, NARODZENIE ŚW. jANA CHRZCI- CIELA – UROCZYSTOŚĆ
biały Of urocz
X Msza wł Chwała Wierzę pf o św. janie Chrzcicielu nr 64 w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia
Czyt: t. 6 s. 179: Iz 49, 1-6; Ps 139; Dz 13, 22-26; Łk 1,
57-66. 80
uroczyste błogosławieństwo MR s. 391* II Nieszp urocz
Memento:
24 VI 1970 – Ks. Mieczysław Ruciński, Stronie Ślą- skie.
24 VI 1975 – Ks. jan Puzio, Wrocław.
24 VI 1980 – Ks. Czesław Łogodziński, jaszkowa
Dolna.
Uwagi: W dniu dzisiejszym przypada 35. rocznica święceń biskupich Ks. Biskupa Tadeusza Rybaka.
R 24 VI Radostów Średni

134 OKRES ZWYKŁY

 

 

LEKCjONARZ MSZALNY TOM IV

25 VI Poniedziałek, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 23: 2 Krl 17, 5-8. 13-15a. 18; Ps 60; Mt 7, 1-5
R 25 VI Rudzica

26 VI Wtorek, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 27: 2 Krl 19, 9b-11. 14-21. 31-15a. 36; Ps 48; Mt 7, 6. 12-14
albo
biały św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera – wspomn dow
Msza wspólna o jednym pasterzu MR s. 31’’ kolekta wł pf o św. pasterzach nr 73
R 26 VI Siekierczyn

27 VI Środa, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 31: 2 Krl 22, 8-13; 23, 1-3; Ps 119; Mt 7, 15-20 albo
biały św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora
Kościoła – wspomn dow
Msz wspólna o biskupach MR s 27”-31” albo o doktorach
Kościoła MR s. 41”-42” kolekta wł pf o św. pasterzach nr 73
R 27 VI Zaręba

28 VI Czwartek, św. Ireneusza, biskupa i męczennika –
wspomn dow
czerw Msza wł pf o św. męczennikach nr 72

OKRES ZWYKŁY 135

Czyt: t. 4 s. 36: 2 Krl 24, 8-17; Ps 79; Mt 7, 21-29
R 28 VI Lubin, Najświętszego Serca Pj

czerw MSZA W WIGILIĘ UROCZYSTOŚCI ŚW. APOS- TOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
Msza wł Chwała Wierzę pf o św. Apostołach Piotrze i Pawle nr 66
Czyt: t. 6 s. 191: Dz 3, 1-10; Ps 19; Ga 1, 11-20; j 21, 15-
19
Uroczyste błogosławieństwo MR 389*

29 VI PIĄTEK, ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA – GŁÓWNYCH PATRONÓW
czerw DIECEZjI LEGNICKIEj – UROCZYSTOŚĆ
X Of urocz
? Msza wł Chwała Wierzę pf o św. Apostołach Piotrze i Pawle nr 66
Czyt: t. 6 s. 194: Dz 12, 1-11; Ps 34; 2 Tm 4, 6-9. 17-18; Mt 16, 13-19
uroczyste błogosławieństwo MR s. 389* II Nieszp urocz
Propozycje śpiewów:
W. Boże, obdarz Kościół Twój S. 490
Pd Com przyrzekł Bogu S. 651
K. Panie umocnij wiarę naszą S. 520
U. Ciebie, Boże chwalimy S. 544
Z. Chrystus Wodzem S. 286
Memento:
29 VI 1972 – Ks. Zenon Blacha, Marciszów.
29 VI 1988 – Ks. Tadeusz janicki, Wrocław.
Uwagi: W dniu dzisiejszym można uzyskać odpust zupełny za używanie ze czcią przedmiotu pobożności, pobłogosławionego przez Ojca Świętego lub przez jakiegokolwiek biskupa wraz z wyznaniem wiary.
R 29 VI Lubin, Narodzenia NMP

136 OKRES ZWYKŁY

30 VI Sobota, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 45: Lm 2, 2. 10-14. 18-19; Ps 74; Mt 8, 5-17
I Nieszp niedz albo
czerw Świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzym- skiego – wspomn dow
Msza wspólna o męczennikach MR s. 13”-17” kolekta wł pf o św. męczennikach nr 72
Memento:
30 VI 1987 – Ks. Stanisław Sadowy, Ścinawka Średnia.
R 30 VI Lubin, św. jana Bosko

 

Lipiec
Intencja misyjna: Aby chrześcijańscy wolontariusze na tery- toriach misyjnych potrafili dawać świadectwo miłości Chrystusa. Intencja ogólna: Aby wszyscy mogli znaleźć stałą pracę i wyko- nywać ją w bezpiecznych warunkach.

1 VII NIEDZIELA XIII ZWYKŁA
ziel Of niedz
X Msza wł Chwała Wierzę 1-8 pf na niedziele zwykłe nr
28-35
Czyt: t. 4 s. 51: Mdr 1, 13-15; 2, 23-24; Ps 30; 2 Kor 8, 7.
9. 13-15; Mk 5, 21-43
II Nieszp niedz
Uwagi: Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca. W parafiach zaleca się wystawienie i adorację Najświętszego Sakramentu, które nie powinny zastąpić homilii.

OKRES ZW YKŁY 137

2 VII Poniedziałek, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 60: Am 3, 1-18; 4, 11-12; Ps 50; Mt 8, 18-22
Memento: 2 VII 1980 – Ks. Albin jończyk, Pieszyce.

3 VII WTOREK, ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA – ŚWIĘTO
czerw Msza wł Chwała 1-2 pf o Apostołach nr 67-68
Czyt: t 6 s. 208: Ef 2,19-22; Ps 117; j 20, 24-29

4 VII Środa, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 68: Am 5, 14-15. 21-24; Ps 50; Mt 8, 28-34 albo
biały św. Elżbiety Portugalskiej – wspom dow
Msza wspólna o tych, którzy pełnili dzieła miłosierdzia
MR s. 57” kolekta wł
1-2 pf o świętych nr 70-71

5 VII Czwartek, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 72: Am 7, 10-17; Ps 19; Mt 9, 1-8 albo
biały św. Antoniego Marii Zaccari, prezbitera – wspomn dow
Msza wspólna o pasterzach MR s. 31” kolekta wł pf o św. pasterzach nr 73
albo
czerw św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy – wspomn dow
Msza o dziewicy męczennicy MR s. 25” kolekta wł pf o św. męczennikach nr 72
albo w I czwartek miesiąca
biały Msza wotywna o jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie
MR s. 183” 1-2 pf o Najświętszej Eucharystii nr 46-47 albo
biały Msza o powołania kapłańskie MR s. 131” 1-6

138 OKRES ZWYKŁY

pf zwykła nr 36-41 albo
biały Msza o powołania do życia zakonnego MR s. 134” 1-6 pf zwykła nr 36-41

6 VII Piątek, bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy –
wspomn
biały Of wspomn
Msza wł pf o św. dziewicach i zakonnikach nr 74
Czyt: t. 4 s. 76: Am 8, 4-6. 9-12; Ps 119; Mt 9, 9-13 albo w I piątek miesiąca
biały Msza wotywna o Najśw. Sercu Pana jezusa
MR s. 186” lub 279 pf o Najśw. Sercu Pj nr 48

7 VII Sobota, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 81: Am 9, 11-15; Ps 85; Mt 9, 14-17
I Nieszp niedz
albo w I sobotę miesiąca
biały Msza wotywna o Niepokalanym Sercu NMP
MR s. 103’ 1-4 pf o NMP nr 55-58
Uwagi: W dniu dzisiejszym można odprawić nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP z aktem poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu NMP zgodnie ze schematem zamieszczonym w KN s. 374-377.

8 VII NIEDZIELA XIV ZWYKŁA
ziel Of niedz
X Msza wł Chwała Wierzę 1-8 pf na niedziele zwykłe nr
28-35
Czyt: t. 4 s. 86: Ez 2, 2-5; Ps 123; 2 Kor 12, 7-10; Mk 6,
1-6
II Nieszp niedz
Memento:
8 VII 1958 – Ks. Apolinary Wałęga.

OKRES ZWYKŁY 139

8 VII 1983 – Ks. Franciszek Chmielak, Wrocław.
8 VII 1989 – Ks. Piotr Żagniński, Chomiąża.
8 VII 1995 – Ks. Eugeniusz Hadrian, Zebrzydowa.

9 VII Poniedziałek, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 94: Oz 2, 16. 17b-18. 21-22; Ps 145; Mt 9, 18-26 albo
czerw św. męczenników Augustyna Zhao Rong, prezbitera, i Towarzyszy – wspomn dow
Msza wspólna o wielu męczennikach MR s. 13”-17”
kolekta wł (MR Dodatek 2008 s. 39)
pf o św. męczennikach nr 72

10 VII Wtorek, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 98: Oz 8, 4-7. 11-13; Ps 115; Mt 9, 32-37
Memento:
10 VII 1970 – Ks. Stanisław Przewoźnik, jutrzyna.

11 VII ŚRODA, ŚW. BENEDYKTA, OPATA – PATRONA EUROPY – ŚWIĘTO
biały Of i Msza wł Chwała 1-2 pf o świętych nr 70-71 albo o zakonnikach nr 74
Czyt: t. 6 s. 215: Prz 2, 1-9; Ps 34; Mt 19, 27-29
Memento:
11 VII 1974 – Ks. Kazimierz Świdkiewicz, Syców.
11 VII 1983 – Ks. Władysław Lupa, Wrocław.
11 VII 1984 – Ks. Stanisław Synówka, Wrocław.
11 VII 1985 – Ks. Celestyn Rubaszewski, Warszawa.

12 VII Czwartek, św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika – wspomn
czerw Of i Msza wł pf o św. męczennikach nr 72
Czyt: t. 4 s. 106: Oz 11, 1. 3-4. 8c-9; Ps 80; Mt 10, 7-15

14 0 OKRES ZWYKŁY

13 VII Piątek, św. pustelników Andrzeja Świerada i Bene- dykta – wspomn
biały Of wspomn
Msza wł pf o św. dziewicach i zakonnikach nr 74
Czyt: t. 4 s. 109: Oz 14, 2-10; Ps 51; Mt 10, 16-23

14 VII Sobota, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 114: Iz 6, 1-8; Ps 93; Mt 10, 24-33
I Nieszp niedz albo
biały św. Kamila de Lellis, prezbitera – wspomn dow
Msza wspólna o tych, którzy pełnili dzieła miłosierdzia
MR s. 57” kolekta wł pf o św. pasterzach nr 73 albo
biały św. Henryka – wspomn dow
Msza wspólna o św. mężczyznach MR s. 49”-54” kolekta wł 1-2 pf o świętych nr 70-71
Memento:
14 VII 1962 – Ks. Cyryl Lewalski, Bolesławiec.
14 VII 1975 – Ks. jan Nikodem Poręba, Pieszyce.
14 VII 1979 – Ks. Bogusław Papież, Wąsosz.

15 VII NIEDZIELA XV ZWYKŁA
ziel Of niedz
X Msza wł Chwała Wierzę 1-8 pf na niedziele zwykłe nr
28-35
Czyt: t. 4 s. 120: Am 7, 12-15; Ps 85; Ef 1, 3-14; Mk 6,
7-13
II Nieszp niedz
Memento: 15 VII 1968 – Ks. Marian Zym, Wrocław.

OKRES ZWYKŁY 141

16 VII Poniedziałek, NMP z Góry Karmel – wspomn
biały Of wspomn
Msza wł 1-4 pf o NMP nr 55-58
Czyt: t. 6 s. 224: Za 2, 14-17; Ps (Łk 1); Mt 12, 46-50
I Nieszp niedz
Memento: 16 VII 1991 – Ks. Władysław Wolny, Cięcina.

17 VII Wtorek, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 131 Iz 7, 1-9; Ps 48; Mt 11, 20-24
Memento:
17 VII 1959 – Ks. Władysław Kocyłowski, Witków.
17 VII 1962 – Ks. Kazimierz Kotula, Wrocław.
17 VII 1974 – Ks. Dominik Kostial, jelenia Góra.
17 VII 1986 – Ks. Kazimierz Makarski, Brzeg.

18 VII Środa, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 135: Iz 10, 5-7. 13-16; Ps 94; Mt 11, 25-27 albo
biały bł. Szymona z Lipnicy, prezbitera – wspomn dow
Msza wł pf 1-2 o świętych 70-71
Memento:
18 VII 1973 – Ks. Ludwik Lis, Gwizdanów.
18 VII 1980 – Ks. Marian Mościński, Zbytowa.
18 VII 1988 – Ks. julian Michalec, Wrocław.

19 VII Czwartek, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 139: Iz 26, 7-9. 12. 16-19; Ps 102; Mt 11, 28-30
Memento:
19 VII 1984 – Ks. Franciszek Bosak, Wołów.
19 VII 1989 – Ks. Henryk Hallada, Piechowice.
19 VII 2001 – Ks. Kazimierz Rzońca, Wrocław.

14 2 OKRES ZWYKŁY

20 VII Piątek, bł. Czesława, prezbitera – wspomn
biały Of wspomn
Msza wł pf o św. pasterzach nr 73
Czyt: t. 4 s. 144: Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8; Ps (Iz 38); Mt 12,
1-8
Memento:
20 VII 1959 – Ks. Antoni Lorenc, Niegosławice.
20 VII 1969 – Ks. Paweł Nowak, jelenia Góra.
20 VII 1974 – Ks. Zdzisław Kucharski, Wrocław.

21 VII Sobota, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 147: Mi 2, 1-5; Ps 10; Mt 12, 14-21
I Nieszp niedz albo
biały św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora
Kościoła – wspomn dow
Msza wspólna o pasterzach MR s. 31” albo o doktorach
Kościoła MR s. 41”-42”
kolekta wł pf o św. pasterzach nr 73 albo
czerw św. Apolinarego, biskupa i męczennika – wspomn dow Msza wspólna o jednym męczenniku MR s. 18”-19” kolekta wł (MR Dodatek 2008 s 40)
pf o św. męczennikach nr 72

22 VII NIEDZIELA XVI ZWYKŁA
ziel Of niedz
X Msza wł Chwała Wierzę 1-8 pf na niedziele zwykłe nr
28-35
Czyt: t. 4 s. 154: jr 23, 1-6; Ps 23; Ef 2, 13-18; Mk 6, 30-34
II Nieszp niedz
Memento:
22 VII 1967 – Ks. józef Gorczyca, Brzeg Dolny.
22 VII 1992 – Ks. jan Zawada, Tarnów.

OKRES ZWYKŁY 14 3

23 VII PONIEDZIAŁEK, ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, PATRONKI EUROPY – ŚWIĘTO
biały Of świąt
Msza wspólna o św. kobietach MR s. 59”-61” Chwała kolekta wł pf o św. dziewicach i zakonnikach nr 74
Czyt: t. 6 s. 229: Ga 2, 19-20; Ps 34; j 15, 1-8
I Nieszp niedz
Memento:
23 VII 1972 – Ks.Ludwik Macalak, Miłkowice.
23 VII 1974 – Ks. Kazimierz Zabielny, Świdnica.
23 VII 1975 – Ks. Telesfor Perehuda, jarosław.

24 VII Wtorek, bł. Kingi, dziewicy – wspomn
biały Msza wł pf o św. nr 70-71
Czyt: t. 4 s. 166: Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 85; Mt 12, 46-50

25 VII ŚRODA, ŚW. jAKUBA APOSTOŁA – ŚWIĘTO
czerw Of świąt
Msza wł Chwała 1-2 pf o Apostołach
Czyt: t. 6 s. 232: 2 Kor 4, 7-15; Ps 126; Mt 20, 20-28
Memento:
25 VII 1965 – Ks. Tomasz Sobieraj, Przedborowa.
25 VII 1987 – Ks. janusz Kęska, Tymbark.
Uwagi: W dniu dzisiejszym można pobłogosławić kierowców i pojazdy mechaniczne według obrzędu zawartego w OB nr 1393-1410.

26 VII Czwartek, św. Rodziców NMP, joachima i Anny –
wspomn
biały Msza wł 1-2 pf o świętych 70-71
Czyt: t. 4 s. 173: jr 2, 1-3. 7-8. 12-13; Ps 36; Mt 13, 10-17

14 4 OKRES ZWYKŁY

27 VII Piątek, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 177: jr 3, 14-17; Ps (jr 31); Mt 13, 18-23
Memento:
27 VII 1957 – Ks. Witold Kulakas, Wałbrzych.
27 VII 1959 – Ks. Wilhelm Boczek, Śmiałowice.

28 VII Sobota, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 181: jr 7, 1-11; Ps 84; Mt 13, 24-30
I Nieszp niedz albo
biały św. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera – wspomn dow Msza wspólna o jednym pasterzu MR s. 31” lub o zakonnikach MR s 55”-56” kolekta wł
(MR Dodatek 2008 s. 40) pf o św. pasterzach nr 73

29 VII NIEDZIELA XVII ZWYKŁA
ziel Of niedz
X Msza wł Chwała Wierzę 1-8 pf na niedziele zwykłe nr
28-35
Czyt: t. 4 s. 187: 2 Krl 4, 42-44; Ps 145; Ef 4, 1-6; j 6, 1-15
II Nieszp niedz
Memento:
29 VII 1980 – Ks. Leopold Szwankowski, Wrocław.

30 VII Poniedziałek, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 195: jr 13, 1-11; Ps (Pwt 32); Mt 13, 31-35 albo
biały św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła –
wspomn dow
Msza wspólna o biskupach MR s. 27”-31” albo o dok- torach Kościoła MR s. 41”-42”
kolekta wł pf o św. pasterzach nr 73

OKRES ZWYKŁY 14 5

31 VII Wtorek, św. Ignacego z Loyoli, prezbitera – wspomn
biały Msza wł pf o św. pasterzach nr 73
Czyt: t. 4 s. 199: jr 14, 17-22; Ps 79; Mt 13, 36-43
Memento:
31 VII 1978 – Ks. Czesław Guziński, Wrocław.
31 VII 1978 – Ks. Eugeniusz Tomaszewski, Wrocław.

 

Sierpień
Intencja misyjna: Aby ludzie młodzi, powołani do naśladowania Chrystusa, byli gotowi głosić Ewangelię i dawać jej świadectwo po krańce ziemi.
Intencja ogólna: Aby więźniowie byli traktowani w sposób sprawiedliwy i z poszanowaniem ich ludzkiej godności.

1 VIII Środa, św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i dok- tora Kościoła – wspomn
biały Msza wł pf o św. pasterzach nr 73
Czyt: t. 4 s. 202: jr 15, 10. 16-21; Ps 59; Mt 13, 44-46

2 VIII Czwartek, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 206: jr 18, 1-6; Ps 146; Mt 13, 47-53 albo
biały św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa – wspomn dow Msza wspólna o biskupach MR s. 27”-31” kolekta wł pf o św. pasterzach nr 73
albo
biały św. Piotra juliana Eymarda, prezbitera – wspomn dow Msza wspólna o jednym pasterzu MR s. 31” kolekta wł (MR Dodatek 2008 s 41)
pf o św. pasterzach nr 73 albo w I czwartek miesiąca
biały Msza wotywna o jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie

14 6 OKRES ZWYKŁY

MR s. 183” 1-2 pf o Najświętszej Eucharystii nr 46-47 albo
biały Msza o powołania kapłańskie MR s. 131” 1-6 pf zwykła nr 36-41
albo
biały Msza o powołania do życia zakonnego MR s. 134” 1-6 pf zwykła nr 36-41
Dzisiaj można uzyskać odpust Porcjunkuli
Według aktualnych przepisów (Konstytucja Apostolska Indulgentiarum doctrina) odpust zupełny za nawiedzenie kościoła parafialnego można uzyskać trzy razy w roku: w uroczystość tytułu kościoła parafialnego, dnia 2 sierpnia (Porcjunkula) oraz we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 2 listopada (ten odpust należy ofiarować za zmarłych). Odpust przypadający na
2 sierpnia Ordynariusz może, na prośbę ks. proboszcza, przenieść na inny dzień, który byłby bardziej odpowiedni dla danej parafii. Takie przeniesienie wymaga zgody Ordynariusza, którą należy uzyskać pisemnie.

3 VIII Piątek, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 210: jr 26, 1-9; Ps 69; Mt 13, 54-58 albo w I piątek miesiąca
biały Msza wotywna o Najśw. Sercu Pana jezusa
MR s. 186” lub 279 pf o Najśw. Sercu Pj nr 48
Memento:
3 VIII 1992 – Ks. Kazimierz Wis, Czepielowiec.
3 VIII 2002 – Ks. Stanisław Binek, Legnica.
3 VIII 2005 – Ks. Andrzej Bawaj, Wielowieś.

4 VIII Sobota, św. jana Marii Vianneya, prezbitera – wspomn
biały Of wspomn
Msza wspólna o pasterzach MR s. 31” kolekta wł pf o św. pasterzach nr 73

OKRES ZWYKŁY 147

Czyt: t. 4 s. 213: jr 26, 11-16. 24; Ps 69; Mt 14, 1-12
I Nieszp niedz
albo w I sobotę miesiąca
biały Msza wotywna o Niepokalanym Sercu NMP
MR s. 103’ 1-4 pf o NMP nr 55-58
Uwagi: W dniu dzisiejszym można odprawić nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP z aktem poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu NMP zgodnie ze schematem zamieszczonym w KN s. 374-377.

5 VIII NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA
ziel Of niedz
X Msza wł Chwała Wierzę 1-8 pf na niedziele zwykłe nr
28-35
Czyt: t. 4 s. 219: Wj 16, 2-4. 12-15; Ps 78; Ef 4, 17. 20-24;
j 6, 24-35
II Nieszp niedz
Memento:
5 VIII 1974 – Ks. Henryk Smoluk, Święta Katarzyna.
5 VIII 1980 – Ks. Modest Gajewski, Kudowa Zdrój.
5 VIII 1984 – Ks. Władysław Lorek, Świebodzice.
5 VIII 1996 – Ks. jerzy Budnik, Kamienna Góra. Uwagi: Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca. W parafiach zaleca się wystawienie i adorację Najświętszego Sakramentu, które nie powinny zastąpić homilii ze schematem zamieszczonym w KN s. 374-377.

6 VIII PONIEDZIAŁEK, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE – ŚWIĘTO
biały Of świąt
X Msza wł Chwała pf o Przemienieniu Pańskim nr 45 w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia
Czyt: t. 6 s. 249: Dn 7, 9-10. 13-14; Ps 97; Mk 17, 1-9
Memento: 6 VIII 1978 – Ojciec Święty Paweł VI

14 8 OKRES ZWYKŁY

7 VIII Wtorek, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 232: jr 30, 1-2. 12-15. 18-22; Ps 102; Mt 14,
22-36 albo
czerw św. męczenników Sykstusa II i towarzyszy – wspomn dow
Msza wspólna o męczennikach MR s. 13”-17” kolekta wł pf o św. męczennikach nr 72
albo
biały bł. Edmunda Bojanowskiego – wspomn dow
Msza wspólna o św. mężczyznach MR s. 49”-54” kolekta wł pf o św. nr 70-71
albo
biały św. Kajetana – wspomn dow
Msza wspólna o pasterzach MR s. 31” kolekta wł pf o św. pasterzach nr 73
Memento:
7 VIII 1974 – Ks. józef Bielawski, Gdynia.
7 VIII 1978 – Ks. Franciszek Ilków-Gołąb, Opole.
7 VIII 1990 – Ks. Władysław Pelc, Wiry.
7 VIII 1992 – Ks. Mariam Typalski, Strzelin.

8 VIII Środa, św. Dominika, prezbitera – wspomn
biały Msza wł 1-2 pf o świętych nr 70-71
Czyt: t. 4 s. 237: jr 31, 1-7; Ps (jr 31); Mt 15, 21-28

9 VIII CZWARTEK, ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA, DZIEWICY I MĘCZENNICY, PATRONKI EUROPY – ŚWIĘTO
czerw Msza wł (MR Dodatek 2008 s. 43) pf o św. męczennikach nr 72
Czyt: t. 6 s. 255: Oz 2, 16b. 17b. 21-22; Ps 45; Mt 25, 1-13 albo Mt 16, 24-27

OKRES ZWYKŁY 14 9

Memento:
9 VIII 1975 – Ks. Henryk Dzioba, Kawice.
9 VIII 1989 – Ks. Franciszek Witek, Dziadowa Kłoda.
9 VIII 1998 – Ks. Henryk jaśkiewicz, Wałbrzych.

10 VIII PIĄTEK, ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZEN- NIKA – ŚWIĘTO
czerw Of świąt
Msza wł Chwała pf o św. męczennikach nr 72
Czyt: t. 6 s. 258: Mdr 3, 1-9 lub 2 Kor 9, 6-10; Ps 112;
j 12, 24-26
Memento:
10 VIII 1983 – Ks. julian Rachtan, Legnickie Pole.

11 VIII Sobota, św. Klary dziewicy – wspomn
biały Of wspomn
Msza wspólna o dziewicach MR s. 44”-46” albo o zakonnikach MR s. 55”-56” kolekta wł
pf o św. dziewicach i zakonnikach nr 74
Czyt t. 4 s. 249: Ha 1, 12-2, 4; Ps 9; Mt 17, 14-20
I Nieszp niedz
Memento:
11 VIII 1963 – Ks. Stanisław Szczepański, Warszawa.
11 VIII 1971 – Ks. Donat Nowicki, Izabelin.
11 VIII 1974 – Ks. Tadeusz Antoni Łęcki, Gaworzyce.
11 VIII 1990 – Ks. Eugeniusz Waresiak, Milicz.
11 VIII 2007 – Ks. Stanisław Boczoń, Gryfów Śląski.

12 VIII NIEDZIELA XIX ZWYKŁA
ziel Of niedz
X Msza wł Chwała Wierzę 1-8 pf na niedziele zwykłe nr
28-35
Czyt: t. 4 s. 255: 1 Krl 19, 4-8; Ps 34; Ef 4, 30-5, 2; j 6,
41-51
II Nieszp niedz

150 OKRES ZWYKŁY

Memento:
12 VIII 1990 – Ks. Bolesław Sumisławski, Wrocław.
R 12 VIII Lubin, św. Maksymiliana M. Kolbe

13 VIII Poniedziałek, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 263: Ez 1, 2-5. 24-28c; Ps 148; Mt 17, 22-27 albo
czerw św. męczenników Poncjana, papieża i Hipolita, prezbitera – wspomn dow
Msza wspólna o męczennikach MR s. 13”-17” albo o pasterzach MR s. 32”-34” kolekta wł
pf o św. męczennikach nr 72
Memento: 13 VIII 1984 – Ks. Antoni Kij, Gdańsk.
R 13 VIII Szklarska Poręba, św. Maksymiliana M. Kolbe

14 VIII Wtorek, św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika – wspomn
czerw Msza wł pf o św. męczennikach nr 72
Czyt: t. 4 s. 267: Ez 2, 8-3, 4; Ps 119; Mt 18, 1-5. 10. 12-14
Memento:
14 VIII 1972 – Ks. Wiktor Płończyński, Ścinawka
Średnia.

biały MSZA W WIGILIĘ UROCZYSTOŚCI WNIEBO- WZIĘCIA NMP
Msza wł Chwała Wierzę pf o Wniebowzięciu NMP nr 61 w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia
Czyt t. 6 s. 270: 1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2; Ps 132; 1
Kor 15, 54-57; Łk 11, 27-28
uroczyste błogosławieństwo MR s. 388*

OKRES ZWYKŁY 151

15 VIII ŚRODA, WNIEBOWZIĘCIE NMP – UROCZYSTOŚĆ
biały Of urocz
X Msza wł Chwała Wierzę pf o Wniebowzięciu NMP nr 61
? w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia
Czyt t. 6 s. 272: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Ps 45;
1 Kor 15, 20-26; Łk 1, 39-56
uroczyste błogosławieństwo MR s. 388* II Nieszp urocz
Memento:
15 VIII 1975 – Ks. Edmund Licznerski, Ontario-Kanada. Uwagi: W dniu dzisiejszym można pobłogosławić zioła i kwiaty zgodnie z obrzędem zawartym w OB nr
1412-1415.

16 VIII Czwartek, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 275: Ez 12, 1-12; Ps 78; Mt 18, 21-19,1 albo
biały św. Stefana Węgierskiego, króla – wspomn dow
Msza wspólna o św. mężczyznach MR s. 49”-54” kolekta wł
1-2 pf o świętych nr 70-71
Memento:
16 VIII 1988 – Ks. Zdzisław Zwierzyński, Pomocne.
16 VIII 2001 – Ks. józef Kołodziej, Świerzawa. Uwaga: Dzisiaj przypada patronalne święto Ks. Bp Ste- fana Cichego.
R 16 VIII Miłoradzice

17 VIII Piątek, św. jacka, prezbitera – wspomn
biały Of wspomn
Msza wł pf o św. pasterzach nr 73
Czyt: t. 4 s. 280: Ez 16, 59-63; Ps (Iz 12); Mt 19, 3-12
Memento: 17 VIII 1960 – Ks. józef Mendelewski, Prusice.
R 17 VIII Osiek

152 OKRES ZWYKŁY

18 VIII Sobota, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 285: Ez 18, 1-10. 13b. 30-32; Ps 51; Mt 19,
13-15
I Nieszp niedz
Memento:
18 VIII 1983 – Ks. Aleksander Szafarski, Bojanowo.
18 VIII 1989 – Ks. jan Kozak, Zgorzelec.
R 18 VIII Raszówka

19 VIII NIEDZIELA XX ZWYKŁA
ziel Of niedz
X Msza wł Chwała Wierzę 1-8 pf na niedziele zwykłe nr
28-35
Czyt: t. 4 s. 291: Prz 9, 1-6; Ps 34; Ef 5, 15-20; j 6, 51-58
II Nieszp niedz
R 19 VIII Siedlce

20 VIII Poniedziałek, św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
– wspomn
biały Of wspomn
Msza wł pf o św. pasterzach nr 73
Czyt: t. 4 s. 298: Ez 24, 15-24; Ps (Pwt 32); Mt 19, 16-22
R 20 VIII Chmieleń

21 VIII Wtorek, św. Piusa X, papieża – wspomn
biały Msza wł pf o św. pasterzach nr 73
Czyt: t. 4 s. 302: Ez 28, 1-10; Ps (Pwt 32); Mt 19, 23-30
Memento:
21 VIII 1971 – Ks. Piotr Bień, Miłków.
21 VIII 1972 – Ks. jan Terlaga, Wrocław.
R 21 VIII Kotliska

OKRES ZWYKŁY 153

22 VIII Środa, Najświętszej Maryi Panny, Królowej – wspomn
biały Msza wł 1-4 pf o NMP nr 55-58
Czyt: t. 4 s. 306: Ez 34, 1-11; Ps 23; Mt 20, 1-16a Memento: 22 VIII 1975 – Ks. jan Maruszczak, Domaniów. R 22 VIII Lubomierz

23 VIII Czwartek, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 311: ez 36, 23-28; Ps 51; Mt 22, 1-14 albo
biały św. Róży z Limy, dziewicy – wspomn dow
Msza wspólna o dziewicach MR s. 44”-46” albo o zakonnikach MR s. 55”-56”
kolekta wł pf o św. dziewicach i zakonnikach nr 74
Memento: 23 VIII 1983 – Ks. jan Bulec, Stalowa Wola.
R 23 VIII Lwówek, Wniebowzięcia NMP

24 VIII PIĄTEK, ŚW. BARTŁOMIEjA APOSTOŁA – ŚWIĘTO
czerw Of świąt
Msza wł Chwała 1-2 pf o Apostołach nr 67-68
Czyt: t. 6 s. 288: Ap 21, 9b-14; Ps 145; j 1, 45-51
R 24 VIII Lwówek, św. Franciszka z Asyżu

25 VIII Sobota, dzień powszedni ziel Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 320: Ez 43, 1-7a; Ps 85; Mt 23, 1-12 albo
biały św. Ludwika, króla – wspomn dow
Msza wspólna o św. mężczyznach MR s. 49”-54” kolekta wł 1-2 pf o świętych nr 70-71
albo
biały św. józefa Kalasantego, prezbitera – wspomn dow Msza wspólna o wychowawcach MR s. 58” albo o pasterzach MR s. 31” kolekta wł
pf o św. pasterzach nr 73

154 OKRES ZWYKŁY

I Nieszp urocz
Memento: 25 VIII 1968 – Ks. Michał Lewicki, Brzezina.
R 25 VIII Pławna

26 VIII NIEDZIELA, NAjŚW. MARYI PANNY CZĘSTO- CHOWSKIEj – UROCZYSTOŚĆ
biały Of urocz
X Msza wł Chwała Wierzę 1-4 pf o NMP nr 55-58 albo o NMP Królowej Polski nr 62
Czyt: t. 6 s. 290: Prz 8, 22-35 lub Iz 2, 2-5; Ps 48; Ga 4,
4-7; j 2, 1-11
II Nieszp urocz
Memento:
26 VIII 1975 – Ks. Piotr Ośliźlok, Kłodzko.
26 VIII 1992 – Ks. Antoni Szczepański, Włochy. Uwagi: W dniu dzisiejszym podczas Mszy św. albo specjalnego nabożeństwa można odmówić jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego – tekst KN s. 398.
R 26 VIII Sobota

27 VIII Poniedziałek, św. Moniki – wspomn
biały Of wspomn
Msza wspólna o św. kobietach MR s. 59”-61” kolekta wł
1-2 pf o świętych nr 70-71
Czyt: t. 4 s. 334: 2 Tes 1, 1-5. 11b-12; Ps 96; Mt 23, 1.
13-22
I Nieszp niedz
Memento: 27 VIII 1986 – Ks. Bronisław Maślanka, Wrocław.
R 27 VIII Wleń

28 VIII Wtorek, św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
– wspomn
biały Of i Msza wł pf o św. pasterzach nr 73
Czyt: t. 4 s. 337: 2 Tes 2, 1-3a. 14-17; Ps 96; Mt 23, 23-26
R 28 VIII Wojciechów

OKRES ZWYKŁY 155

29 VIII Środa, Męczeństwo św. jana Chrzciciela – wspomn
czerw Msza wł pf o św. janie Chrzcicielu nr 64
Czyt: t. 6 s. 299: jr 1, 17-19; Ps 71;Mk 6, 17-29
Memento:
29 VIII 1969 – Ks. Stefan Kukiełczyński, Gromadka.
29 VIII 1974 – Ks. Bp Andrzej Wronka, Wrocław.
29 VIII Zbylutów

30 VIII Czwartek, dzień powszedni ziel Of i Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 344: 1 Kor 1, 1-9; Ps 145; Mt 24, 42-51
R 30 VIII Karpacz

31 VIII Piątek, dzień powszedni ziel Of i Msza z niedz
Czyt: t. 4 s. 347: 1 Kor 1, 17-25; Ps 33; Mt 25, 1-13
R 31 VIII Karpniki

 

Wrzesień
Intencja misyjna: Aby we wspólnotach chrześcijańskich wzrastała gotowość do ofiarowania misjonarzy, kapłanów i wiernych świeckich, a także konkretnych zasobów Kościołom uboższym.
Intencja ogólna: Aby postępowanie polityków cechowały zawsze uczciwość, prawość i umiłowanie prawdy.

1 IX Sobota, bł. Bronisławy, dziewicy – wspomn
biały Of wspomn
Msza wł pf o św. dziewicach i zakonnikach nr 74
Czyt: t. 4 s. 373: Kol 1, 9-14; Ps 98; Łk 5, 1-11
I Niesz niedz
albo w I sobotę miesiąca
biały Msza wotywna o Niepokalanym Sercu NMP
MR s. 103’ 1-4 pf o NMP nr 55-58


VI. OBJAŚNIENIE ZNAKÓW I SKRÓTÓW

•  obowiązek odprawienia przez księży proboszczów Mszy św. „pro populo”
? zakaz odprawiania Mszy pogrzebowej
R adoracja Najświętszego Sakramentu w parafii
Ap Apostoł
App Apostołowie
Adw Adwentowa
biały biały kolor szat liturgicznych
bł błogosławiony
błog błogosławieństwo
bp biskup
Chwała hymn „Chwała na wysokości Bogu”
czerw czerwony kolor szat liturgicznych
czyt czytania
dk diakon

OBJAŚNIENIE ZNAKÓW I SKRÓTÓW

35

dK

doktor Kościoła

 

DPL

Dyrektorium o pobożności ludowej

 

dz

dziewica

 

Ex.

Śpiewnik Exsultate Deo

 

fiol

fioletowy kolor szat liturgicznych

 

k

kapłan

 

K.

Pieśń na komunię

 

KN

Księga nabożeństw

 

Kompl

Kompleta

 

LG

Liturgia Godzin

 

LM

Lekcjonarz Mszalny

 

LKB

Legnicka Kuria Biskupia

 

m

męczennik

 

mm

męczennicy

 

ME

Modlitwa Eucharystyczna

 

MR

Mszał Rzymski

 

mn

Mnicha

 

Nieszp

Nieszpory

 

OB

Obrzędy Błogosławieństw

 

Of

Oficjum

 

Of niedz

Oficjum niedzielne

 

Of świąt

Oficjum świąteczne

 

Of urocz

Oficjum uroczystości

 

op

opat

 

ONRLiK

Ogólne Normy Roku Liturgicznego i Kalendarza

OWMR

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego

p

papież

 

Pd.

Pieśń na procesję z darami

 

pf

prefacja

 

Psałt

Psałterz

 

św.

świętych

 

S.

Śpiewnik Ks. Siedleckiego

 

U.

Pieśń na uwielbienie

 

W.

Pieśń na procesję wejścia

 

Wierzę

Wyznanie wiary

 

wielkn

wielkanocna

wlkp

wielkopostna

własna

wspomn

wspomnienie obowiązkowe

wspomn dow

wspomnienie dowolne

z

zakonnik, zakonnica

Z.

Pieśń na zakończenie

ziel

zielony kolor szat liturgicznych

ZM o NMP

Zbiór Mszy o Najświętszej Marii Panny

Copyright 2011 Paweł, odwiedziło nas : licznik osób